​Nikolai Topor-Stanley given permission to pursue overseas opportunity